Inholland: Onderwijsleiderschap

 

Inholland Onderwijsleiderschap

 

De focus van het Inholland Onderwijsleiderschap programma ligt vooral op het onderwijs­leiderschap.

Er zijn nieuwe functieprofielen voor de managers en teamleiders samengesteld. Hogeschool Inholland wil sterk sturen op de ontwikkeling van dit profiel, de bijbehorende competenties én op de resultaatgebieden waarop de managers en teamleiders zullen worden getoetst. Ter ondersteuning van de transitie wordt onder andere het leiderschapsprogramma “Onderwijsleiderschap” aan alle de managers en teamleiders aangeboden. Dertien groepen van twaalf personen hebben het programma gevolgd. Hun enthousiasme heeft geleid tot structurele invoering van het programma voor nieuwkomers.

De evaluaties van de deelnemers geven aan dat de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap sterk is gewaardeerd en ondersteunend zijn bij het onderwijsleiderschap en de ontwikkeling van de competenties die behoren bij het nieuwe functieprofielen en de resultaatgebieden van de managers en teamleiders.

 

Het Onderwijsleiderschap programma

 

De programmaduur is 9 maanden. Iedere 3 maanden start een nieuwe module, totaal 3 modules. Een module bestaat uit een tweedaagse training, een opdracht in het kader van de werkpraktijk, een begeleide intervisie bijeenkomst naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht en een coach gesprek met de trainer om de deelnemers aan te scherpen op hun persoonlijk leiderschap ontwikkeling in het licht van de te ontwikkelen competenties. De drie modules worden afgesloten met een Integratiedag.

 

Klik hieronder voor de evaluaties van:


Marcel Nollen CvB Inholland over het Onderwijsleiderschap programma

 

Evaluatie onderwijsleiderschap 1 groep 1

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 1

Evaluatie onderwijsleiderschap 1 groep 2

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 2

Evaluatie onderwijsleiderschap 1 groep 3

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 3

Evaluatie onderwijsleiderschap 1 groep 4

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 4

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 5

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 6

Evalautie onderwijsleiderschap 2 groep 7

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 8

Evaluatie onderwijsleiderschap 2 groep 9

andreahenning ericarijnsburger yolanddol
chrisvdvelde ernaberghuizen frankschaper

 

'Het onbewuste streeft er steeds weer naar een onmogelijke situatie te creëren om het individu te dwingen het allerbeste te geven wat hij heeft...

Anders zou je je tevredenstellen met minder, zou je niet volledig zijn, zou je jezelf niet verwezenlijken.'

Carl Gustav Jung

YODTUM! | School voor natuurlijk leiderschap
sandbergplein 19 | 1181 zx Amstelveen | info@yodtum.nl