KLM Integral Leadership Programma

Het Integral Leadership Programma is een persoonlijk ontwikkelingstraject voor high potentials die al op jonge leeftijd een management functie bekleden en potentieel hebben voor topfuncties binnen de organisatie. Het leertraject vergroot het persoonlijk leiderschap, het inspirerend vermogen, de authentieke kracht en de impact van de deelnemer. Daarnaast versterken de actuele inzichten over team- en organisatieontwikkeling het vermogen van de deelnemers om verandering effectief en succesvol te initiëren en te ondersteunen, zowel op individueel, team als organisatie niveau.

 

Werkwijze

Het Integral Leadership Program is een praktisch programma. Het stelt deelnemers in staat om de aangereikte inzichten en concepten direct in de praktijk toe te passen en te toetsen. De inhoudelijke modules worden gevoed door het casusmateriaal dat de deelnemers aandragen vanuit de (begeleidde) onderzoeksopdrachten in de eigen organisatie.

 

Klik hier voor de evaluatie

 

andreahenning ericarijnsburger yolanddol
chrisvdvelde ernaberghuizen frankschaper

 

'Het onbewuste streeft er steeds weer naar een onmogelijke situatie te creëren om het individu te dwingen het allerbeste te geven wat hij heeft...

Anders zou je je tevredenstellen met minder, zou je niet volledig zijn, zou je jezelf niet verwezenlijken.'

Carl Gustav Jung

YODTUM! | School voor natuurlijk leiderschap
sandbergplein 19 | 1181 zx Amstelveen | info@yodtum.nl