Merck, Sharp en Dohme: LEAN managen van waardestromen

Een afdeling waar 130 operators en technici werken, is aan belang toegenomen doordat het in het hart van MSD is komen te liggen. Het afbreukrisico van de werkwijze van de afdeling is dus groot. Er zijn op een diep niveau interventies nodig, terwijl er gelijktijdig een reorganisatie gaat plaatsvinden onder andere naar aanleiding van de implementatie van de LEAN organisatieprincipes. Het LEAN organisatieprincipe vraagt teamwork, transparantie en een scope op de totale productieketen. LEAN heeft grote impact op de manier van werken, managen en beoordelen. Om effectief waarden in de productieketen te managen is het nodig dat de supervisoren zich bewust zijn van de impact van LEAN. Firmament ontwierp en voerde een leertraject voor supervisoren uit waarin gewerkt werd aan de volgende competenties:

Kennisniveau:

  • Het LEAN organisatieprincipe vraagt om inzicht in het totale proces, de gehele keten.


Vaardigheden niveau:

  • Reflectief vermogen, leren aanspreken, leren van fouten
  • Teamwork, elkaars talenten inzetten
  • Probleem analyse gaat vooraf aan de oplossing
  • Van reactief reageren naar proactief handelen
  • Samenwerken met andere teams in de keten


Attitude niveau:

  • Onderzoek van de ziektewinst (van de individuele held naar het heldenteam)
  • Empowerment, overtuigingen verbonden aan Nee-zeggen onderzoeken en ombuigen
  • Overtuigingen rond fouten maken onderzoeken en ombuigen

Klik hier voor de evaluatie

andreahenning ericarijnsburger yolanddol
chrisvdvelde ernaberghuizen frankschaper

 

'Het onbewuste streeft er steeds weer naar een onmogelijke situatie te creëren om het individu te dwingen het allerbeste te geven wat hij heeft...

Anders zou je je tevredenstellen met minder, zou je niet volledig zijn, zou je jezelf niet verwezenlijken.'

Carl Gustav Jung

YODTUM! | School voor natuurlijk leiderschap
sandbergplein 19 | 1181 zx Amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@yodtum.nl