Ons team

Yolanda Dol
yolanddol Dappere dame

                                          Vrouwe justitia

Onbewust bewustmaker

 

Yolanda Dol voltooide de opleiding Bedrijfskunde aan de Universiteit Nyenrode en de studie Rechten. Op haar 27e richtte zij haar eigen executive search bureau op. Haar ervaring als headhunter overtuigde Yolanda ervan dat de meeste werkgevers en werknemers hetzelfde willen: een blijvende ontwikkeling, een zinvolle bijdrage en een werkrelatie waarin openheid en respect centraal staan.

Gedreven om ieders unieke inspiratie en bijdrage over het voetlicht te laten komen, richtte zij in 1996 Firmament op: een netwerk van professionals die bewustwordingsprocessen bij mensen en binnen organisaties stimuleren.

 

Yolanda ontwikkelde het YodTum model dat mensen bij hun bezieling en inspiratie brengt. Zij is de bevlogen inspirator en initiatiefnemer van de YodTum School voor Natuurlijk Leiderschap.

Frank Schaper
frankschaper

Leiderschap specialist
             
 Team-bewustmaker
Uitvinder
 
 
 

 

Frank Schaper ontdekte zijn passie voor synergie in teams tijdens zijn managementfuncties bij KLM, waar hij leiding gaf aan afdelingen en teams van 70 tot 7000 medewerkers. De inzet van ieders kwaliteiten is voor hem de sleutel. Sinds 2001 deelt hij zijn ervaringen trainer, personal coach en schrijver. In zijn boek Hoe je een geboren leider wordt spiegelt hij mensen vanuit hun (strip)helden.

 

Vanuit zijn creatieve geest weet Frank mensen te inspireren en uit te dagen tot nieuwe manieren om tot het resultaat te komen dat zij zelf voor ogen hebben. Hij ondersteunt mensen hun bewustzijn te vergroten, hun potentieel te benutten en hun vaardigheden uit te bouwen.

Andrea Henning
andreahenning
Roekeloze dromer

Essentialist
Tropenganger
 
 
 

 

Andrea Henning is van huis uit landbouwkundig ingenieur. Zij is een pragmatische optimist met grote dromen waarvan er al heel wat werkelijkheid zijn geworden. Zij ziet scherp waar iedereen in zijn proces staat en wat daarin de volgende stap kan zijn. Als geen ander weet zij mensen te stimuleren hun authenticiteit te ontdekken en hun leven te creëren vanuit wat hen ten diepste drijft.

 

In teamtrajecten zorgt Andrea voor ‘alle hens aan dek’ en streeft resultaten na waar iedereen ’s ochtends zijn bed voor uit wil komen. Andrea is bevlogen en raakt de kern van de zaak. Tastbare resultaten, bewustwording en eigen verantwoordelijkheid staan voor haar centraal.

Margriet Couperus
margrietcouperus
Doorkijker
(Spoor)zoeker
Krachtbron

 

Margriet Couperus is van huis uit ontwikkelingspsychologe. Zij werkte bij diverse organisaties in de zorg en bij de overheid. Zij vervulde hier verschillende functies op gebied van cultuurverandering: manager, projectleider, implementatie specialist en organisatieadviseur. Daarnaast was zij management development adviseur. Vanaf 2006 werkt zij als zelfstandig trainer en consultant.

 

Margriet beweegt zich graag dwars door organisaties heen en brengt boven en onderkant in verbinding. Zij faciliteert de dialoog over bijvoorbeeld verschillen tussen bedoelingen en waargenomen effecten, een doorkijk achter de werkelijkheid. Het is  vaak een eyeopener waardoor een kanteling in waarnemen, denken en doen ontstaat en een verlangen naar verdere ontwikkeling.  
Margriet is gedreven om mensen te ondersteunen bij het aanboren van hun eigen kracht en het tot wasdom te laten komen van hun vermogens; mensen in contact brengen met de ‘footprint’ die ze achter willen laten en daar vervolgens naar durven gaan leven. Margriet kijkt en werkt systemisch vanuit de wetenschap dat alles en iedereen met elkaar is verbonden.

Erna Berghuizen
ernaberghuizen Door-taster
Diepduiker

Ont-wikkelaar

 

Erna Berghuizen studeerde eind jaren tachtig af in psychologie en onderwijskunde. Naast de begeleiding van mensen bij hun persoonlijke groeiproces, faciliteert zij intervisiegroepen en leer-teams en participeert ze als trainer en gespreksleider in diverse cultuurveranderingtrajecten. Voordat ze haar eigen praktijk startte, werkte Erna gedurende 13 jaar voor verschillende werkgevers. Bij haar laatste werkgever heeft zij voornamelijk geadviseerd over het ontwerp en de in- en uitvoering van complexe opleidingstrajecten binnen zowel profit als non-profit organisaties en de (rijks)overheid. Voice Dialoque is een van haar professionele inspiratiebronnen. 

 

Erna’s stijl is volgend en door-tastend. In haar werk maakt zij gebruik van diverse technieken die gericht zijn op zelfinzicht en het verhogen van het bewustzijn. Zo ontstaat er ruimte om te veranderen of ruimte om te versterken. Mensen voelen zich daardoor vrijer, krachtiger en zelfverzekerder om hun werk te doen.

Erica Rijnsburger
ericarijnsburger
Vrolijke noot
Change initiator
Betekenisgever
 
 
 

 

Erica Rijnsburger werkte ruim tien jaar voor BSO/Origin, waar zij de unit Management of Change oprichtte en een change management aanpak ontwikkelde. In 2001 startte ze als onafhankelijk trainer en management consultant op de terreinen change management, personal development, teambuilding en leiderschap.

 

Erica heeft zich erin verdiept hoe, waarom en wanneer mensen leren en zichzelf ontwikkelen. Tijdens haar trainingen maakt ze gebruik van een boeiende variatie aan creatieve en direct toepasbare interventies om mensen meer inzicht in zichzelf en hun omgeving te geven. Hierdoor durven zij de verantwoordelijkheid op zich te nemen om problemen op te lossen en initiatieven te nemen.

Chris van de Velde
chrisvdvelde

Wijsheer
Integraal Reflector

Affectief Counselor
 
 
 

 

Chris van de Velde studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent en heeft sinds 1988 een praktijk als trainer/coach. Hij ontwikkelde een professionele counseloropleiding aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie waaraan hij zelf ook les gaf.

 

Voor bedrijven is zijn passie: natuurlijk en charismatisch leiderschap in mensen stimuleren.

Bondgenoten van Chris zijn: humor, diepgang, ongedwongenheid en een inspirerende kennis van zaken. Hierdoor kunnen mensen zich erkend en begrepen voelen, tot verrassende inzichten komen en effectief aan hun ontwikkelpunten werken. En vooral: zichzelf zijn samen met anderen.

Rina van der Meulen
rinavandermeulen                              Talent ontdekker

 Effectiviteit versterker

                      Inlever

 

Rina’s ervaring als leidinggevende heeft haar geleerd de menskant te bewaken, ook als er grote druk op het resultaat staat. Zij is ervan overtuigd dat mensen graag het beste van zichzelf willen geven. Als interim manager maakte zij teams gezond door talenten van mensen te ontdekken, te verbinden en die in te zetten ten behoeve van de effectiviteit in de organisatie.

 

Rina zoekt naar de oorzaak van gedrag en laat vanuit haar bespiegelende stijl zien welk effect dit heeft op anderen. Zij ondersteunt om beperkende overtuigingen, die het gedrag veroorzaken, om te buigen naar bekrachtigende overtuigingen, die ieders intentie versterken. Rina is oprecht betrokken, heeft een groot inlevingsvermogen en gaat met haar coachee praktisch aan de slag waardoor er op korte termijn resultaten worden behaald die voor alle partijen versterkend werken.

andreahenning ericarijnsburger yolanddol
chrisvdvelde yodtum ernaberghuizen
rinavandermeulen margrietcouperus frankschaper

 

'Het onbewuste streeft er steeds weer naar een onmogelijke situatie te creëren om het individu te dwingen het allerbeste te geven wat hij heeft...

Anders zou je je tevredenstellen met minder, zou je niet volledig zijn, zou je jezelf niet verwezenlijken.'

Carl Gustav Jung

YODTUM! | School voor natuurlijk leiderschap
sandbergplein 19 | 1181 zx Amstelveen | T: 020 496 44 00 | E: info@yodtum.nl