Individuele Coaching; Vertrouwen in Eigen Wijsheid

Coaching blijkt voor organisaties een krachtig en effectief middel om het unieke potentieel van haar medewerkers tot bloei te brengen. Bij coaching staat het persoonlijke ontwikkelingsproces en het functioneren van medewerkers centraal. Goede coaching brengt mensen bij hun innerlijke kracht en boort de bron van eigen wijsheid aan.

Bij de YodTum School staat uiteraard een helder zicht krijgen op je grootste verlangen, je innerlijke kracht en je natuurlijk leiderschap centraal. Deze insteek bevat namelijk de essentieële elementen om een verdiept inzicht te krijgen in de werking van je valkuil en blinde vlek en hoe dat uitpakt in jouw dagelijkse (werk)praktijk. Het verdiepte inzicht zet de benodigde bewustzijnsontwikkeling in gang om de situatie of het doel van de coaching te realiseren.

Onze YodTum coaching vormen:
- de Individuele Trektocht
- een Ongewoon Gesprek met YodTum

 

De Opzet intern coachingsysteem

Het introduceren van een coachende stijl van leidinggeven in een organisatie gaat niet van de ene dag op de andere. YodTum School Coaching kan uw organisatie ondersteunen bij het opzetten van een structuur waarbinnen coaching daadwerkelijk plaatsvindt.

Tijdens dit continue proces reflecteren medewerkers gerichter op hun eigen motivatie, functioneren en gedrag. Hierdoor wordt het zelflerend vermogen vergroot en wordt persoonlijke groei ervaren. Dit versterkt een gevoel van verantwoordelijkheid en bezieling voor het werk. Tevens wordt de band tussen medewerkers en organisatie verstevigd.

Ondersteuning met behulp van Intervisie, trainingen en leertrajecten

Wanneer u een coachende stijl van leidinggeven in uw organisatie gaat introduceren is het belangrijk dat de leidinggevenden in uw organisatie zowel verdiept inzicht krijgen in zichzelf en tevens als coach ontdekken hoe zij de unieke talenten van medewerkers naar boven kunnen halen en hen kunnen ondersteunen hun valkuilen onder ogen te zien. Wij kunnen hiervoor trainingen, leertrajecten en intervisiebegeleiding aanbieden.

 Onze ondersteuning is er op gericht dat uw organisatie zo snel mogelijk zelfstandig verder kan met een effectief coachingsysteem.