Hogeschool Inholland heeft zich ten doel gesteld een impuls te geven aan de verdere versterking van het leiderschap binnen de organisatie, niet alleen voor het lijnmanagement, maar ook binnen de kolom onderwijs, onderzoek en ondersteuning. Dit wil zij doen door hen vanuit hun persoonlijke kracht, te inspireren en te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. De Inholland Leergang Leiderschap beoogt een impuls te geven, ondersteuning en uitdagingen te bieden en instrumenten aan te reiken om het authentiek en natuurlijk leiderschap vorm te geven. Focus punten in het programma zijn zelfreflectie, samenwerken en verantwoordelijkheid.

Deelnemers bevinden zich op sleutelposities in de organisatie, ze geven leiding en/of gezicht aan de INHolland organisatie. De vraag die iedere leider zich in deze sleutelpositie zou kunnen stellen is: “Waar ligt mijn passie, wat inspireert mij en hoe wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen om op boeiende en inspirerende wijze bij te dragen aan deze organisatie”. In dit programma wordt vanuit een integrale en coherente benadering concreet gewerkt aan ieders leiderschap. Leiderschap dat een verschil kan maken door zowel de bijdrage aan de doelstellingen van de INHolland organisatie als aan die van de leider zelf (alignement).

In het Perspectief programma worden de deelnemers gestimuleerd en ondersteund om stappen in hun ontwikkeling te maken die hen bij hun persoonlijke kracht en inspiratiebron brengen en hun onderscheidend vermogen versterkt. Tevens geeft het programma hen leiderschap en management vaardigheden om vanuit hun authentieke kracht hun doelstellingen te realiseren. Zij worden hierin bijgestaan en ondersteund door de rode draad trainer en inspirators in het programma en een sponsor vanuit de organisatie.

Het programma start met een YodTum Dag mede ter ondersteuning van het zicht van de deelnemer op zijn leiderschapsrol en inspiratiebron en het van daaruit vormgeven van de Out of the Box Proeve. Er wordt vervolgens geleerd vanuit een afwisselend programma van tweedaagse trainingen met inspiratieavonden, intervisiebijeenkomsten, de Out of the Box Proeve, schakel­gesprekken en het bijhouden van het persoonlijke LeiderschapPortfolio.

Klik hier voor de evaluatie.