Teamtraject Hogeschool Utrecht FEM

De Faculteit Economie en Management (FEM) is met circa 5000 studenten een grote faculteit binnen de Hogeschool Utrecht. De faculteit omvat de vakgebieden economie, bedrijfseconomie (o.a. het starten van een onderneming), accountancy, bedrijfstakken, internationaal zakendoen, logistiek, management, marketing en recht & bestuur.

In het kader van het gezamenlijk flexibel kunnen inspelen op de continue veranderende vraag en aanbod in de opleidingsmarkt en het waarmaken van de ambities van FEM hierbinnen, verzorgt Firmament een leiderschapsprogramma. Doelstellingen zijn gezamenlijke visievorming, medeverantwoordelijkheid bij strategische realisatie, persoonlijk leiderschap (benutten van ieders groeipotentieel en doorontwikkeling in de functie) en teambuilding.

Hierbij wordt ingehaakt op de ‘HU-brede’ ontwikkeling die in toenemende mate vraagt om een bepaald type leiderschap: coachend, verantwoordelijkheid geven, kaders en richting scheppen, faciliteren.

Teamtraject: 3 modules met 2-daagse programma’s, intervisie bijeenkomsten en individuele coaching.
Doorlooptijd van het programma: 9 maanden.

Klik hieronder voor de evaluatie van:

Hogeschool Utrecht Evaluatie Teamtraject FEM