Continue reorganisaties brengt het HPA in een woelig vaarwater. Er is sprake van sterke afslanking binnen de organisatie, herpositionering, herformuleren van taken en verantwoordelijkheden en het vinden van nieuwe, werkbare structuren. Het tegelijkertijd organiseren van de maximale betrokkenheid van medewerkers is essentieel in deze fase. Met het teamtraject beogen de MT-leden de synergie te versterken, waarbij het inzetten van ieders unieke leiderschapskwaliteiten en het handelen ten goede van de organisatie centraal staat.

In het programma wordt gericht gewerkt aan drie ontwikkelingslijnen

 1. persoonlijke ontwikkeling: reflectie gesprekken met de directie, inzet van het eigen YodTum leiderschapsprofiel en het overstijgen van belemmerende overtuigingen.
 2. ontwikkeling in de organisatie; feedback op de ingezette ontwikkelrichting in de werkpraktijk.
 3. ontwikkeling in het Teamproject; reflectie op voortgang, verantwoordelijkheid en vermogen om toekomstig gewenste situaties te onderzoeken en te realiseren.

Deelnemers komen zichzelf op de diverse ontwikkelingslijnen tegen en ontvangen op alle drie lijnen feedback en ondersteuning van de rode draadtrainer.

Beoogd resultaat aan het eind van het programma

 • Invulling geven aan de individuele ontwikkeling;
 • Versterking van de Kern competenties van het productschap;
 • Zicht op en verdere ontwikkeling van de eigen leiderschapsstijl;
 • Vermogen tot reflectie op het eigen gedrag en flexibiliteit in de aanpassing hiervan al naargelang de situatie dat vraagt;
 • Rolbewustzijn ten aanzien van de verwachtingen in een toekomstige positie van HPA;
 • Visionair en krachtig leiderschap;
 • Het bouwen aan een intern netwerk dat elkaar tijdens de continue veranderende situatie ondersteunt.

Henk Horsman, Directeur HPA: “Ons Managementteam binnen de organisatie is een bijzonder sterk team geworden, dat zowel kan inspelen op de voortdurende veranderingen als daarin proactief kan handelen. Maar bovenal zijn het authentieke mensen die kritisch naar zichzelf willen en kunnen kijken en op basis van de inzichten uit het programma verder willen werken aan hun persoonlijke groei, deze groei met elkaar delen en willen inzetten voor het HPA. 

We werken op verschillende plekken in de organisatie, hebben verschillende verantwoordelijkheden en zijn allemaal - ieder op onze eigen manier - uniek. Deze unieke samenstelling biedt alle mogelijkheden om ons aan elkaar te verbinden en met elkaar de krachten te bundelen en te benutten voor de ontwikkeling van het HPA. Zij zijn ankerpunten in de organisatie geworden voor de anderen medewerkers.

Ons resultaat is mede te danken aan de authenticiteit en het charisma van de trainer (Andrea Henning) en haar vermogen leiderschapsontwikkeling bij de individuele deelnemers te stimuleren. Dit was enorm sterk.”

Evaluatie

Cijferwaardering voor het gehele programma: Gemiddelde score 8,5

Met welk cijfer beoordeelt u de YodTum? Gemiddeld: 8,5
Opmerkingen
Het programma heeft mij naar een ander (leiderschaps) niveau getild. Door bewustwording van je zwakke kanten, waarachter je jarenlang lekker comfortabel (althans dat denk je dan) kon verschuilen en je sterke kanten meer te openbaren en te hanteren, heeft mij en mijn directe omgeving in wezen veranderd.

Met welk cijfer beoordeelt u de trainer Andrea Henning?    Gemiddeld: 8,6                             
Opmerkingen

 • Andrea kan goed anticiperen op de situatie zelf. Ze heeft altijd mijn informatie paraat en kan deze ook combineren met de informatie van de medereizigers. Andrea gaf mij het gevoel dat zij oprecht belangstelling heeft voor het individu en de groep als geheel. Deze wijze van coaching heeft voor mij bijzonder inspirerend gewerkt.
 • Ik vind Andrea een zeer warme vrouw. Voordat ik aan mijn YodTum ging beginnen wist ik niet wat ik ervan kon verwachten. Door Andrea is het voor mij een zeer speciaal iets geworden.

Opmerkingen over het leertraject:

 • Dit leiderschapstraject is voor mij succesvol beëindigd, al wetende dat je nooit in een leven bent uitgeleerd, heb ik mijn (levens)rugzak kunnen vullen met deze mooie leiderschapstraining.
 • Het inzicht in jezelf en op welke wijze dit inzicht de meeste energie en voldoening geeft zijn voor mij de belangrijkste winstpunten. De materie is goed bruikbaar bij zowel privé- als zakelijke omstandigheden. Vooral de 5 principes van natuurlijk leiderschap en de methode U-curve zijn zeer bruikbare methodes.
 • Het programma heeft mij inzicht in mijzelf gegeven. Ik heb het dan ook als verassend en positief ervaren. Het duurde even voordat alles “geland” is en ik het ook daadwerkelijk in de praktijk kon brengen.