MT-leden hebben deelgenomen aan het Leiderschapprogramma “The Journey” dat binnen het Hoofd Productschap Akkerbouw voor het management team is georganiseerd. Het programma heeft veel betekend voor het MT van HPA en het MT-lid van de afdeling Uitvoering Regelingen gunt zijn eigen team een dergelijk proces.

Firmament is gevraagd elementen uit het programma aan te bieden aan het team Uitvoering Regelingen als start voor een teamprogramma. Het team heeft verschillende reorganisaties meegemaakt en deze zijn ook in de toekomst niet uit te sluiten. Het versterken van het persoonlijk leiderschap van de teamleden en de veerkracht en verbondenheid in het team zijn het beoogde resultaat.

Programma opzet

Deel 1:   Individuele YodTum

Deel 2:   Teamdag

- Het vanuit authentieke kracht creëren van maximale betrokkenheid en veerkracht in het team.
- Hoe zorg ik dat ik deze betrokkenheid ook bij mijn eigen medewerkers creëer?

Deel 3:   Intervisie bijeenkomsten (intern begeleid)

Deel 4:   Afsluitende Teamdag en vieren van het bereikte teamresultaat.