Doelstelling

Het Leertraject is een persoonlijk ontwikkelingstraject voor High Potentials vanuit de gehele KLM organisatie, die al op zeer jonge leeftijd een leidinggevende functie bekleden en het potentieel hebben voor topfuncties binnen de organisatie.

Het leertraject vergroot het natuurlijk leiderschap, het inspirerend vermogen, de authentieke kracht en impact van dit jonge potentieel. De leergang is gestoeld op visionaire inzichten en theorieën van vooruitstrevende business schools en management strategen. Deze concepten versterken het vermogen van de deelnemers om verandering effectief en succesvol te initiëren en ondersteunen, zowel op individueel, team als organisatie niveau.
 

Waardering voor het programma

Gemiddelde score

Gemiddelde score rode draad trainer / coach Yolanda Dol

Gemiddelde score gast trainers (per module verschillend)

9,3

9,3

8,6

 

 Wat heeft het programma u gebracht? 

 • Meer inzicht in mijzelf en mijn blokkerende factoren om mijzelf te zijn.
 • Bredere en diepere kijk op mezelf, anderen en organisaties.
 • Bewustwording van de richting, dynamiek, samenhang en sturingsparameters in mezelf, anderen en organisaties.
 • Ik kan nu beter managen door dat ik geleerd heb afstand te nemen van details.
 • Balans, voel mij meer zelfverzekerd.
 • Ik heb meer inzicht gekregen in mijn allergieën jegens anderen.
 • Ik zie beter wat ik mis binnen mijn organisatie.
 • In mijn laatste evaluatie kreeg ik te horen dat het management een enorme groei bij mij heeft geconstateerd (in profiel) sinds de cursus.
 • Ik heb na de cursus een promotie gekregen vanwege beter functioneren.
 • Zelfvertrouwen en liefde voor mijzelf en inzicht in hoe ik mijzelf, mijn bijzonderheid, in de wereld kan zetten.
 • Praktische handvatten.
 • Een ervaring om op terug te vallen in slechte tijden en om op voort te bouwen.
 • Handzame modellen en hulpmiddelen om naar mijn team te kijken.
 • Inzicht in wat ik nodig heb van mezelf en mijn omgeving, om mijn bijzonderheid te leven.
 • Tijd om te reflecteren en dingen uit te werken.
 • Bewustwording en ervaringen over mijzelf en in relatie tot anderen. Zeer bijzonder.
 • Ontbrekende puzzelstukjes.
 • Ver/her/erkenning van bewustzijn om te kunnen zijn.
 • Boost van eigenwaardering,15 kilo minder letterlijk en figuurlijk.
 • Bewustzijn tot een zeer diep niveau.
 • Ik kijk anders naar mijzelf, situaties en anderen.
 • Ik ben veranderd, ik reageer en doe nu anders naar anderen dan voor de cursus.
 • Ik heb gekregen wat ik gevraagd had namelijk inzicht in mijzelf als authentiek leider.
 • Het programma was geweldig.

Uitspraken van deelnemers:

"Zonder te zweven tot grote hoogte komen en zonder te zinken heel diep gaan."

"Inspirerend, intens, integer."

"De Bezielend Leiderschap training houd je een spiegel voor en wie niet terugschrikt kan daar veel van leren."

·"Het is voor mij een bijzonder waardevolle ervaring geweest de investering meer dan waard."

"Yolanda is een terriër, gezellig, lief en aaibaar maar erg vasthoudend en met scherpe tanden."

"Alleen als je jezelf kent kan je anderen leiden en Bezielend Leiderschap leert je beiden."

 

Wat heeft u als positief aan de leergang ervaren :

 • Bruikbaar, goed niveau, veel afwisseling, oefeningen en individuele aandacht
 • Het groepsproces.
 • Goede vertaling naar de praktijk.
 • Het niet uit de weg gaan om deelnemers te confronteren.
 • Ritme van bijeenkomsten versterkt het proces.
 • Niveau, diepgang, verschillende onderwerpen, invalshoeken, gasttrainers, mede cursisten, YodTum als start punt, Yolanda's observaties, afwisseling.
 • Het gehele programma.
 • Diversiteit en een goede mix van theorie en praktijk.
 • Grote diepgang en goede ankers om verder mee te werken.
 • De rode draad van Yolanda, de samenstelling van de groep.
 • De voortdurende koppeling van theorie naar praktijk.
 • Inbreng van de coaches en gastsprekers.
 • De invulling van mijn persoonlijke leerdoelen en de programma onderdelen.
 • Voor de bruikbaarheid geef ik een 10.
 • Diepgang is perfect, afwisseling prima, oefeningen ok, individuele aandacht was voor mij op het juiste moment.
 • Fantastisch palet aan trainers, diversiteit en toch een consistent programma.

Welke tips heeft u voor een volgende leergang?

 • Vooral zo door gaan; ik zal een van je ambassadeurs zijn.
 • Terugkomdag wat later inplannen zodat er meer ervaringen en hobbels en belemmeringen met elkaar kunnen bespreken.
 • Het SDI onderdeel had iets te veel theorie, Ik vond Peter Merry zijn aansluiting met de groep wat minder.
 • Eigenlijk zou ik iedereen een 10 moeten geven maar het programma van Mark heeft mij net iets meer persoonlijk geraakt.