A. Het programma is van grote waarde voor de toekomstige leiders van KPMG?
Rapportcijfers gemiddeld: 9,3

 • Het programma zat logisch in elkaar: jezelf, het team, het netwerk. Voor mij waren de eerste twee modules het meest waardevol. Ik heb het als een persoonlijke ontwikkeling gezien. Het was zeer waardevol v.w.b. moment in mijn carrière richting leiderschap.
 • Het programma was leuk om te doen. Er zaten interessante aspecten aan.
 • Onderwerpen die bijdragen aan ontwikkelen van visie helpen toekomstige leiders hun eigen weg te bepalen. Dit was ruimschoots aan de orde in de inspiratiediners. De modules en intervisie hielp vooral bij zelfontplooiing en ontdekken van eigen kernwaarden. De uitdaging ligt hierin om deze kennis om te zetten naar concrete bijdrage in leiderschap.
 • Uitstekend programma voor persoonlijke ontwikkeling. In een organisatie die volledig drijft op mensen is dit een uitstekende investering waar de deelnemers altijd beter en bewuster uitkomen.
 • Naast het verkrijgen van een fantastisch netwerk binnen KPMG, heeft het programma een grote toegevoegde waarde om: te leren van je zelf wat wil ik, zit ik op de juiste plaats, bewust te worden van de wijze waarop je een relatie kunt bouwen (wat zijn de effecten van mijn (non-) verbale gedrag op een ander individu of op de groep)
 • Zeer mee eens: Juist ook in de mix tussen disciplines, goed de 100% focus op persoonlijke ontwikkeling en de pragmatische, persoonlijke insteek
 • Ik heb het programma als zeer nuttig ervaren. Een echte “eye-opener”. De sfeer tijdens de sessies is uitstekend
 • Ik heb de reis als zeer waardevol ervaren.
 • Heel anders dan de standaardprogramma’s van L&D, daardoor veel impact en een nuttige tijdsbesteding.


B.  Het programma sloot goed aan op mijn persoonlijke ontwikkelbehoefte
Rapportcijfers gemiddeld: 9,3

 • Verdere verdieping van zelfkennis was van grote waarde
 • Het programma zit zo in elkaar dat binnen een gezamenlijk programma ik toch zeer specifiek aan mijn eigen ontwikkelbehoefte heb gewerkt. Ik heb veel meer zicht gekregen op mijn sterke punten en weet waar mijn kracht ligt. Ik ben ook veel meer bewust van punten waar ik nog aan moet werken en waar mijn valkuilen liggen. Het feit dat ik dit nu helder heb, geeft rust en versterkt mijn zelfvertrouwen en brengt focus aan op de zaken die ik wil gaan doen.
 • Initieel was ik huiverig dat het de “zoveelste vaardigheden cursus” was,  toch gedaan om met jaargroep de reis aan te gaan. Maar het bleek zeker geen cursus maar ontwikkelingsbegeleiding op maat, complimenten!
 • Door middel van het programma is het mogelijk om in een vertrouwde omgeving te werken aan mijn persoonlijke ontwikkelbehoefte. Met name door de opbouw van het programma; plenair, intervisie en individuele counseling kan hier op verschillende wijzen aan gewerkt worden.
 • Het programma biedt zeer veel ruimte om met eigen casuïstiek te komen, die vervolgend ook diepgaand aan de orde is komen.


C. Het programma sluit goed aan op de fase in mijn carrière waarin ik me bevind
Rapportcijfers, gemiddeld: 8,2

 • Ik vind het zeer goed dat aan de vooravond van een belangrijke stap in je loopbaan, je intensief met je persoonlijke ontwikkeling aan de gang kan gaan. Bij mij zijn door het DC en vervolgens de Journey een aantal kwartjes gevallen die mij enorm veel verder gaan helpen. Mijn persoonlijke ontwikkeling is in een stroomversnelling geraakt, waar deze de jaren daarvoor een beetje op een laag pitje heeft gestaan door een focus op vaktechnische trainingen en doordat WEFs en BOFs geen aanleiding gaven om hier aandacht aan te besteden.
 • Zeer mee eens, het geleerde is nuttig in alle fasen; het gaat meer om de investering die KPMG op welk moment wil doen
 • Het moment was prima, om te starten na afronding van DC
 • In toenemende mate kom ik een zelfstandige en leidinggevende rol. Tijdens het programma zijn veel bronnen aangeboord die mij helpen in deze rol.


D. The Journey beveel ik de DC-kandidaten van harte aan
Rapportcijfers, gemiddeld: 9,3

 • In zeer drukke periode (groei naar director) is The Journey een mogelijkheid om daadwerkelijk met je eigen ontwikkeling bezig te zijn i.p.v. de waan van de dag. Het programma sloot voor mij goed aan op de uitkomsten van mijn DC rapport.
 • Vooraf had ik enige scepsis, maar de afwisselende en diepgaande programmaonderdelen hebben mij overtuigd van nut en toegevoegde waarde. Ook de interactie met collega’s van andere kantoren en disciplines heb ik als zeer waardevol ervaren en hebben een toegevoegde waarde voor mijn interne netwerk.
 • Absoluut. Het is briljant dat we in staat gesteld worden deze cursus te doen. Het is zeer goed bestede tijd en ook nog eens enorm leuk.
 • Zeker, maar deelname moet moet vrijwillig blijven
 • Zonder uitzondering heb ik iedereen die er naar vroeg geënthousiasmeerd voor het programma, het kan iedereen namelijk wat brengen in mijn ogen.

 E.  rode draad trainer
Rapportcijfers, gemiddeld: 9.1

 • Heel plezierig, goede begeleiding en confronterend waar nodig.
 • Goede betrokken trainer!
 • Wist goed de thema’s te benoemen en door zijn creatieve benadering een losse sfeer te creëren en groepsvorming erg goed te faciliteren. Zijn coaching achtergrond was erg goed.
 • Helemaal super en hij draagt de training op een geweldige manier. Bewaakt de rode draad en de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers.
 • Fantastisch, kan hem aan iedereen aanraden in de rol als coach.
 • Zijn waarde is lastig in een paar zinnen uit te drukken: de ideale begeleider. Zeer betrokken, scherpzinnig, confronterend, sfeermakend en persoonlijk
 • Subliem zoals hij dit heeft gedaan. Petje af!
 • Zeer betrokken, gedreven en sympathiek. Met zeer veel energie en toewijding heeft hij mij persoonlijk en de groep als geheel begeleid.