Synergie versterkend trainingstraject voor teams die ieders natuurlijk leiderschap
tot bloei willen laten komen ten behoeve van het groepsresultaat.

yodtum-de-teamreis-cover

Opzet en Inhoud

Het programma start met een inventarisatie van de potentie van het team. Wat is de kracht en wat zijn mogelijke disfuncties? Wat is het vertrekpunt en waar wil het team op uitkomen? Het team kiest voor een inspirerend Teamproject dat het simultaan aan het trainingsprogramma wil gaan realiseren.

In de YodTum Dag ontdekt ieder teamlid zijn eigen natuurlijk leiderschap én zijn overlevingsstrategie. Zien de trainers al mogelijke oorzaken van disfuncties?

In de drie trainingsmodules wordt gewerkt aan:

  • Module 1 | Ik en mijn rol in het team : Uitwisseling van ieders natuurlijke leiderschapsrol én valkuil. Hoe vullen we elkaar aan en wat bewerkstellig je met je overlevingsstrategie bij de ander? In het Teamplan geeft ieder zijn eigen leiderschapsrol in het team nader vorm.
  • Module 2 | Synergie in het team: Werken aan de versterking van de synergie op basis van vertrouwen, openheid, betrokkenheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid.
  • Module 3 | Ons team in de organisatie: Onderzoek naar het functioneren en de betekenis van het team in de context van de missie en visie van de organisatie.
  • Integratiedag: Evaluatie. Heldere afspraken en het vieren van de teamresultaten.

 

yodtum-de-teamreis

 

De Bestemming

Aan het eind van het programma hebben de teamleden:

  • inzicht in hun eigen natuurlijke leiderschapsrol en de betekenis die zij hiermee hebben voor het team en in de organisatie;
  • kennis van en waardering voor de natuurlijke leiderschapsrol van hun teamgenoten;
  • vanuit actuele concepten over organisatie- en teamontwikkeling ervaring opgedaan met een zelf geïnitieerd veranderplan;
  • maximale betrokkenheid en verantwoordelijkheid in hun team bewerkstelligd;
  • zichzelf én anderen geïnspireerd vanuit hun natuurlijk leiderschap;
  • het vermogen om het team en de organisatie uit te dagen tot high performance en maximale veerkracht;
  • een waar ambassadeursgevoel voor zichzelf, het team én de organisatie.

Teamproject

Parallel aan het programma werkt het team nauw samen in een inspirerend Out of the Box project. Ieders natuurlijk leiderschap krijgt zo meteen vorm in de praktijk. In intervisie bijeenkomsten is plaats voor verdiepende reflectie over ieders rol en teambijdrage. Disfuncties worden met elkaar opgelost.

Verhelderend denkraam: de 5 frustraties van teamwork, naar Patrick Lencioni.

Te weinig aandacht voor teamresultateny-modellencioni

Geen persoonlijke verantwoordelijkheid nemen

Gebrek aan betrokkenheid

Angst voor confrontatie

Gebrek aan vertrouwen

 

Teamtraject op maat

Omdat karakter en wensen per team verschillen, stellen wij deze Teamreis in nauwe samenwerking met u samen. De trainers worden in samenspraak gekozen, opdat hun specifieke expertise optimaal aansluit bij uw organisatie.

Beeldbepalende Projecten:
Hogeschool Utrecht: Teamtraject
Brandweer Management Team: Teamtraject
Hoofd Productschap Akkerbouw: De Journey naar Natuurlijk Leiderschap
Hoofd Productschap Akkerbouw: Teamprogramma Uitvoering Regelingen